RELIGION AND POLISH FOREING POLICY IN THE XXI CENTURY

  • Piotr Burgoński Cardinal Stefan Wyszyński University, Poland

Abstract

The purpose of this paper is to draw a map of the essential points of contact between religion and foreign policy in Poland during 2001-2020. The analytic studies have shown that the relationships between religion and Polish foreign policy could be observed in all the dimensions mentioned by the theoretical approaches, i.e. in the dimension of influence of religious ideas, religious entities and institutions, in the field of presence of religious elements on the agenda of foreign policy, and with reference to religious diplomacy. The impact of religious ideas was limited to the generally interpreted Christianity. Religious entities would strongly prefer to exert their influence from the level of meta-politics than to do this by direct means. Among all the institutions, only the electoral system played a relatively significant role in the introduction of religious components to foreign policy, yet only in the initial period. The presence of religious elements on the agenda of the foreign policy was not permanent and was actually limited to a few initiatives. Similarly, religious diplomacy does not seem to be a methodology that is deeply rooted in Poland’s political culture, and it is not really accepted by the religious entities.

Keywords: Poland, religion, Christianity, religious actors, foreign policy, political agenda, religious diplomacy

References

Agenda of the National Movement, Sovereign Nation in the 21st century, 2016, available at: https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf (access date: 2020-08-21).

Appeal of the Polish Bishops about peace, 30 April 2002.

Appeal by the Workgroup for Contact with the German Episcopal Conference, 8 September 2017.

Barbato Mariano, Religious Freedom. A European Contribution to an American Debate, paper delivered to the General Conference of the European Consortium for Political Research (ECPR), Montréal, Canada, 26-29 August 2015, available at: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/87e43de4-7932-40bb-b506-fc4fff1ae358.pdf (access date: 2020-08-10).

Carty Thomas J., John Kennedy, religion, and foreign policy, The Review of Faith & International Affairs, No. 4, Vol. 9, 2011.

CBOS, Komunikat z badań. Motywy głosowania na partie polityczne (Research project communication. Reasons for voting for the political parties), No. 63/2018.

Cimoszewicz Włodzimierz, Government’s information about Poland’s foreign policy in 2003, 22 January 2003.

Cimoszewicz Włodzimierz, Information from the Minister of Foreign Affairs of the objectives of Poland’s foreign policy in 2004, 21 January 2004.

Cimoszewicz Włodzimierz, Information from the Government regarding preparation to the Intergovernmental Conference on the Treaty to establish a Constitution for Europe, 17 September 2003.

Communication from the Presidium of the Polish Episcopal Conference regarding refugees, 8 September 2015.

Curanović Alicja, Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010.

Curanović Alicja, „Geopolityka religii w stosunkach polsko-rosyjskich”, in: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (ed.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012.

Czaputowicz Jacek, Information from the Minister of Foreign Affairs of the objectives of Poland’s foreign policy in 2019, 14 March 2019.

Dudra Stefan, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2019.

Foret François, How the European External Service Deals with Religion through Religious Freedom, EU Diplomacy Paper, No. 7, 2017.

Haynes Jeffrey, “Religion and foreign policy”, in: Routledge Handbook of Religion and Politics, Jeffrey Haynes (ed.), Routledge, London-New York, 2009.

Haynes Jeffrey, Trump and the Politics of International Religious Freedom, Religions, No. 8, Vol. 11, 2020.

Jenichen Anne, A Transatlantic Secular Divide? The Representation of Religion in EU and US Foreign Policy, Foreign Policy Analysis, Vol. 15, No. 4, 2019.

John Paul II, Przesłanie z okazji 1200. rocznicy koronacji Karola Wielkiego (Message on the occasion of the 1200th anniversary of Charlemagne’s coronation), 14 December 2000, in: John Paul II, Europa zjednoczona w Chrystusie, Antologia, Biały Kruk, Kraków, 2002.

KAI, Ik, kg, tom, Poland supports Christians persecuted for their faith in the Middle East, 22 August 2019, available at: https://ekai.pl/polska-wspiera-chrzescijan-przesladowanych-za-wiare-na-bliskim-wschodzie/ (access date: 2020-08-12).

Kowalczyk Krzysztof, Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologii, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Vol. 15, 2015.

Law and Justice Agenda 2019. The Polish model of the welfare state, available at: http://pis.org.pl/files/Program_PIS_2019.pdf (access date: 2020-08-21).

Law and Justice, Catholic Poland in Christian Europe, Warsaw, 2015, pp. 40-48, http://christianitas.org/site_media/content/broszura_katolicka.pdf (access date: 2020-08-21).

Letter of the Presidium of the Polish Episcopal Conference regarding the Nairobi conference on the prohibition of use of anti-personnel landmines, 13 September 2004.

Macała Jarosław, Religia w polskich kodach geopolitycznych w latach 1990-2017 na przykładzie informacji ministrów spraw zagranicznych o polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Religioznawczy, No. 3 (265), 2017.

Mead Walter Russell, God’s Country?, Foreign Affairs, No. 5, Vol. 85, 2006.

Mearsheimer John J., Walt Stephen M., The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, Farrar, Straus and Giroux, New York 2007.

Mazurkiewicz Piotr, Oddychać dwoma płucami. Tożsamość Europy Środkowej, Społeczeństwo, Vol. 13, No. 2, 2003.

Mazurkiewicz Piotr, „Wspólne wartości w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy”, in: Religia-tożsamość-Europa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Piotr Mazurkiewicz, Sławomir Sowiński (ed.), Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2005.

Meeting of the Joint Committee of the Government and Council of the Polish Episcopal Conference, available at: https://ekumenia.pl/aktualnosc/posiedzenie-komisji-wspolnej-rzadu-i-pre/ (access date: 2020-08-20).

Miles Jack, Religion and American foreign policy, Survival, No. 1, Vol. 46, 2004.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Strategy of Poland’s Foreign Policy 2017-2021.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Strategy of the Republic of Poland towards non-European developing countries, November 2004, Warszawa.

Office of the Spokesman of the Ministry of Foreign Affairs, New date of the International Conference for the Advance of Freedom of Religion and Belief, due to the current pandemic situation, 17 July 2020.

Office of the Spokesman of the Ministry of Foreign Affairs, Poland initiated the establishment of the International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, 28 May 2019.

Open letter of the Chairman of the Polish Episcopal Conference Council for Lay Apostolate regarding the resolution on ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 9 February 2015.

Parsons Craig, Constructivism and Interpretative Theory, in: David Marsh, Gerry Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010.

Pastoral letter from the Episcopate of Poland regarding the persecution of Christians, 9 November 2015.

Pochyły Piotr, Deklaratywne wyrazy religijności III RP w exposé ministrów spraw zagranicznych, in: Ryszard Michalak (ed.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra, 2015.

Polish Bishops vs. European integration, 21 March 2002.

PolskieRadio24.pl, Michał Woś: believing one’s own religion is a fundamental human right, 22 August 2019, available at: https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2358427,Michal-Wos-wyznawanie-wlasnej-religii-jest-fundamentalnym-prawem-czlowieka (access date: 2020-08-12).

Position of the Episcopate of Poland on the EU Treaty, 14 March 2007.

Remarks by the Polish Bishops on Poland’s accession to the European Union, 21 March 2002.

Sandal Nukhet A., Religion and foreign policy, in: Jeffrey Haynes (ed.), Routledge Handbook of Religion and Politics, 2nd Edition, Routledge, London-New York, 2016.

Schetyna Grzegorz, Information from the Council of Ministers of the objectives of Poland’s foreign policy during 2014-2015, 6 November 2014.

Schetyna Grzegorz, Information from the Minister of Foreign Affairs of the objectives of Poland’s foreign policy in 2015, 23 April 2015.

Sikorski Radosław, Information from the Minister of Foreign Affairs of the goals of Poland’s foreign policy in 2008, 7 May 2008.

Sikorski Radosław, Information from the Minister of Foreign Affairs of the goals of Poland’s foreign policy in 2013, 20 March 2013.

Sikorski Radosław, Information from the Minister of Foreign Affairs about the goals of the Polish foreign policy in 2014, 8 May 2014.

Stan Polityki.pl, Deeply religious Polish citizens’ voting preferences in the European Parliament election, available at: https://stan.dev-imado.pl/na-kogo-glosuja-gleboko-wierzacy-polacy-w-wyborach-do-pe/ (access date: 2020-08-21).

Statement by the Episcopate of Poland regarding the fundamental values in the EU Treaty, 21 October 2003.

Statement by the Polish Episcopal Conference Family Council regarding the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2 October 2014.

Statement by the Presidium of the Polish Episcopal Conference regarding reference to the heritage of Christianity in the wording of the EU Treaty, 12 May 2004.

Statement by the Secretary-General of the Polish Episcopal Conference concerning the CAHVIO convention of the Council of Europe, 3 March 2015.

The Christian responsibility for the Homeland. Appeal by the Polish bishops for responsibility for the future of Poland and Europe in light of Poland’s accession to the European Union structures, 18 March 2004.

The Christian shape of patriotism. Document of the Polish Episcopal Conference, produced by the Council for Society problems, 14 March 2017.

The Government and the Church satisfied with the reopening of their proceedings. Communication from the Episcopate-Government Joint Committee, 13 February 2008.

The Polish Ecumenical Council, Appeal from the Churches in Poland for the protection of creation, 16 January 2013.

The Polish Ecumenical Council, Message from the Churches in Poland regarding refugees, 30 June 2016.

The Polish Ecumenical Council, Shaping Europe Together - activities of the Polish Ecumenical Council during Poland’s presidency in the EU, 2004.

Warner Carolyn M., Walker Stephen G., Thinking about the Role of Religion in Foreign Policy: A Framework for Analysis, Foreign Policy Analysis, Vol. 7, No. 1, 2011.

Waszczykowski Witold, Information from the Minister of Foreign Affairs of the objectives of Poland’s foreign policy in 2016, 29 January 2016.

Zagner Agnieszka, Poland supports victims of religious persecution. But mainly Christians, 22 August 2019, available at: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1921186,1,polska-wspiera-ofiary-przesladowan-religijnych-ale-glownie-chrzescijan.read (access date: 2020-08-12).

Żerkowska-Balas Marta, Lyubashenko Igor, Kwiatkowska Agnieszka, Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997-2015, Studia Socjologiczne, No. 4 (223), 2016.

Życiński Józef, Europejska Wspólnota Ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa, 1998.

Published
2020-12-07
Section
TOPIC OF THIS ISSUE